Ing. arch. David Grulich

Nový pavilon ZŠ a ZUŠ Líbeznice

O projektu

Nový pavilon v sobě integruje 20 tříd prvního stupně, zázemí učitelů a jídelnu s kuchyní o kapacitě přes 1500 jídel denně sloužící pro celý školní areál. Pavilon je z hlavní budovou propojen částečně podzemním krytým chodníkem. Kolem pavilonu je navržena nová ulice s rozprostřeným parkováním a autobusovou točnou. Důležitými prvky návrhu je vegetační střecha, volně přístupné atrium s venkovním schodištěm a rozšíření parku přecházejícího do stromořadí podél nové ulice.

The new pavilion integrates 20 first-class classrooms, teacher facilities and a dining room with a kitchen with a capacity of over 1,500 meals a day serving the entire campus. The pavilion is partially connected to the main building by an underground covered walkway. A new street with large parking and a bus turntable is designed around the pavilion. Important elements of the design are the vegetation roof, a freely accessible atrium with an outdoor staircase and the extension of the park leading to the tree line along the new street.

Autoři projektu

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

Ing. arch. David Grulich

Telefon: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email