ČVUT lvíček

Zapojte se do světově unikátního výzkumu Psychologie Architektury na ČVUT v Praze, jehož cílem je ověření dvou hypotéz

Hypotézy skrytého rukopisu architektů

Díky jedinečné spolupráci ČVUT a CZECH DECO TEAM dokážeme na základě desítek tisíc fotografií realizací vyhodnocovat uplatnění různých stavebních a kompozičních prvků v kontextu identických faktorů osobnosti architektů. Věříme, že díky tomu se ukáže, zda to, jaký architekt je, z hlediska jeho osobnosti, se následně projevuje v jeho dílech a i v dílech architektů, kteří jsou v těchto faktorech podobní.

Číst více…

Hypotézy vlivu vzdělání na preference v architektuře

Díky jedinečné spolupráci ČVUT a CZECH DECO TEAM dokážeme na základě výsledků testů interiérových preferencí stovek architektů, designérů a následně i veřejnosti vyhodnotit, zda se jednotlivé individuální preference dotčených skupin vzájemně shodují, nebo naopak rozcházejí. Výsledkem může být zjištění, že laická veřejnost je možná ve svých preferencích blíže s interiérovými designéry než s architekty, nebo naopak prokážeme, že preference architektů a designérů jsou zcela jiné, nežli u veřejnosti a to možná díky jejich profesnímu vzdělání a zkušenostem v navrhování.

Číst více…

Seznamte se s naším teamem

Karel Smejkal

Karel Smejkal
zakladatel aplikované psychologie architektury vedoucí týmu

Oleg Nikolajevič Mazurov

Oleg Nikolajevič Mazurov
psycholog

Iva Beňová

Iva Beňová
psycholožka

Test interiérových preferencí

Test vychází z tzv. ODIS (Otevřený Diagnostický Sytém), který nabízí 20 položek (fotografií interiérů) roztříděných do pěti interiérových souborů. Výsledkem testu je jednak určení preference v interiérových stylech testovaného subjektu a zároveň číselná řada 1 až 20, která umožňuje párování na základě Spearmanovy korelace mezi klientem a architektem v kontextu interiérových preferencí.

Cattel-Mazurov test osobnosti

Jedná se o rozšíření původního šestnáctifaktorového testu navrženého Americkým psychologem Raymond Bernard Cattellem, rozšířeným o vyhodnocení kombinace faktorů a odhad osobnosti na základě ruského psychologa Olega Nikolajeviče Mazurova. Výsledkem testu je komplexní rozbor osobnosti člověka a číselná řada 1 až 16, která umožňuje párování na základě Spearmanovy korelace mezi klientem a architektem v kontextu jejich individuality.

Co vám výzkum přinese?

Dozvíte se…

kteří architekti, nebo designéři v ČR jsou nejblíže
vaší osobnosti a uvidíte jejich portfolio prací

rozložení vašich osobních
interiérových preferencí

jakou máte osobnost a ve kterých faktorech
své osobnosti se v sobě případně mýlíte

Získáte…

unikátní možnost propagace své práce lidem,
kteří hledají architekta

seznámení s klienty, kteří vykazují
s vaší osobností nejbližší míru shody

novou zkušenost s lidmi, kteří vědí,
že si budete rozumět

Pomůžete…

unikátnímu výzkumu, který vznikl v Česku
a má mezinárodní přesah

originální formě představení architektonické
komunity široké veřejnosti

spoustě klientům k realizaci
jejich vysněného domova

Máte zájem nás kontaktovat?

Váš zájem je pro nás klíčový a tak budeme rádi, když se nám ozvete. Tak neváhejte a volejte řediteli!

Karel Smejkal
Karel Smejkal
+420 777 234 012

Občasné, ale zajímavé otázky

Které si zaslouží vaší pozornost

Budou výsledky mých testů někde veřejně dostupné? Jsou výsledky psychologických testů něco, co lze zneužít? Proč je dobré znát své výsledky psychologických testů? V čem spočívá princip vašeho výzkumu? Proč potřebujete naše projekty? Proč je důležité propojit osobnost architekta a osobnost klienta?