CAMA Architekti

NÁJEMNÍ KOMPLEX LUKA

O projektu

Hmotu stavby s 15 nadzemními a dvěma podzemními podlažími tvoří tvarově jednoduchá ortogonální podnož navazující na objekt Luka 1 a část bytových pater. Horní patra novostavby na podnož dynamicky reagují a přes soustavu teras gradují v diagonální štíhlé formě. Jsou uskočená a celou siluetu zjemňují, celistvost a dynamiku dávají budově linie balkonů. Výchozím principem bylo vybudování polyfunkční budovy s nízkoenergetickým standardem. Rezidenční komplex byl realizován v energetickém standardu A. Bydlení doplňují komerční a administrativní plochy, wellness a fitness. Byty nejsou určeny k přímému prodeji, ale k pronájmu. Byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, dále také systémy domácí automatizace. Objekt byl přistaven k obchodnímu centru, s nímž tvoří jednu obchodní galerii. Specifikem projektu je jeho propojení se stanicí metra suchou nohou. V parteru navazuje na park, garáže mají perforovaný plášť porostlý popínavou vegetací.
Po dokončení jde jistě o ojedinělý bytový areál s komplexními doplňkovými službami.

Building mass with 15 above ground and two underground floor levels is formed by orthogonal base, simple in its shape, linked with Luka 1 building and part of apartment floors. Upper floors of the new building react dynamically to the base and through set of terraces escalate to a diagonal slender form. They are recessed thus fining down the whole silhouette, while line of balconies provides integrity and dynamics. Initial principle was to build a multifunctional building with highly energetic standard. Residential complex was built in energetic standard A. Housing is completed with retail and office areas, wellness and fitness. Apartments are not directly for sale only for rent. They are fitted with air and hot water recuperation as well as with household automation systems. Building was added to the shopping centre thus creating one shopping gallery. Project specifics is its dry-shod connection with metro station. It is connected to the part of the ground floor, parking area has perforated climbing vegetation-clad envelope.
Once finished it is definitely a unique housing complex with all supplementary services.

Autoři projektu

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

CAMA Architekti

Telefon: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email