MAR.S ARCHITECTS

pivovar spojovna

O projektu

Pivovar SPOJOVNA se nachází na pomezí tří pražských čtvrtí - Chodova, Kunratic a Šeberova.

Toto místo je též specifické svou skladbou obyvatel.
Střetávají se zde rozdílné světy : studentský, v podobě vysokoškolských kolejí, bussiness v nedalekém office parku a běžný život obyvatel sídliště.

Tyto světy se protínají právě v novém pivovaru. Obědy patří kravaťákům a večery študákům a fešákům.
Odtud pochází název pivovaru - SPOJOVNA.
Součástí areálu je budova s pivovarem, zázemím a restaurací, velká zahrada s venkovním výčepem a různými sportovními a kulturními aktivitami.

Hlavním artiklem pivovaru jsou svrchně kvašená piva, SPOJOVNA tak doplňuje portfolio skupiny pivovarů HOSTIVAR, HOSTIVAR II a TRAUTENBERK v Krkonoších.

Samotný objekt reaguje na specifika daného místa (tím byl definován jeho tvar) a též na první pivovar ze skupiny - Hostivar.
Mezi oběma stavbami je vytvořena paralela, založená předeším na použití podobných principů, ale v různém provedení.
Fasáda je tvořena 3D rastrem smrkových latí, mořených černou barvou. Okna jsou dřevěná, smrková. Pevná schránka je otevřena pouze v důležitých místech - ve varně pivovaru a v restauraci, která je na jihu velkou prosklenou plochou propojena přes zastřešenou terasu se zahradou.

V interiéru je použita kombinace několika materiálů : smrková prkna na podlaze, stropě a jedné ze stěn, na šedo natřené cihly otočené dutinkami do interiéru a na exponovaných místech byla použita betonová stěrka. Signifikantním prvkem celého interiéru jsou černě natřené ocelové tyče, které jsou použity pro nohy lavic a stolů, dále jako nosné prvky pro uchycení osvětlení pod stropem a v neposlední řadě jako kostra dělících konstrukcí, kolem které můžeme jen tušit skutečné tvary.
Příkladem budiž konstrukce kamen a stěny salonku, který pojme 16 lidí a najdeme zde i stůl akcionářů.

Dalším Výrazným prvkem interiéru je betonový výčep s průhledem do kuchyně a shluky skleněných koulí, které vizuelně určují důležitá místa v restauraci.

Grafický design, logo a slogany navrhlo grafické studio dynamo design.

The SPOJOVNA brewery is located on the border of tree Prague districts - Chodov, Kunratice and Šeberov.

This area is unique for its composition of residents.
It is a blend of different worlds (which are also a beer names): študák, being represented by a student hostel, kravaťák – a business one in the nearby office park, and fešák - the common life of the housing estate inhabitants.

These worlds intersect in the new brewery. The lunches belong to white collars and the evenings to students and locals.
Hence the name of the brewery - SPOJOVNA (THE LINK INN).
The grounds consist of the brewery house with its background and a restaurant, a large garden with an outside bar for various sports and cultural activities.

With top-fermented beer being the main article, SPOJOVNA complements the portfolio of breweries and the members HOSTIVAR, HOSTIVAR II and TRAUTENBERK.

The building itself reacts to the specifics of its location (which determined its shape) and follows in the footsteps of the first member brewery - Hostivar.
Both buildings form a parallel with regards to the use of similar principles but different procedures.
The façade uses 3D black-stained spruce cladding with spruce windows. Only two important places break up the solid shell - the brewing house and the restaurant, which is south-facing and joined to the roofed terrace and garden with a large glass wall.

The interior uses a combination of several types of material: spruce for the floor boards, cladding on the ceiling and one of the walls; grey-painted bricks with the perforated side facing the interior; and all exposed areas are protected with a concrete screed. One of the most significant elements of the whole interior are black-painted steel bars, used as table and bench legs, as a support for light fittings under the roof and last but not least as frames of dividing constructions where we can only guess the real shapes.
A good example is the construction of the wood-burning stove and the wall of the lounge area which seats 16 people and where we can also find the shareholders' table.

Another Significant element of the interior is the concrete bar with a view into the kitchen and clusters of glass balls, which visually determine important areas within the restaurant.

Graphic design, logo and claims are done by graphic studio dynamo design.

Autoři projektu

Související projekty

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

Telefon: +420 778 488 084

Email: kancelar@czechdecoteam.cz

Telefon: +420 778 488 084

Email: kancelar@czechdecoteam.cz