smlxl

Jeremenkova

O projektu

Atypický mezonetový byt v Praze v Podolí vyniká svým půdorysným tvarem, stavební konstrukcí i dnes již netradičním vstupem z venkovní pavlače. Klienti nás oslovili s přáním byt v domě ze začátku 90tých let plně zrekonstruovat a dispozici upravit tak, aby prostor mohli plně využívat. V původním dispozičním uspořádání majitelé jeden z nejhezčích pokojů s balkónem díky jeho poloze téměř nevyužívali a sloužil pouze jako sušárna prádla a sklad.

Byt o rozloze 98m2 je situovaný do dvou pater, každé z pater je široké 3.3m a dlouhé 14.9m. Konstrukce bytového domu je železobetonový skelet doplněný betonovými prefabrikovanými panely. Ideou návrhu bylo tyto původní konstrukce očistit a nechat je v surovém, hrubém povrchu. Betonové sloupy a stropy jsme doplnili betonovou stěrkou na podlaze. Jsme velmi rádi, že se klienti betonových povrchů nebáli a od začátku jsme v tomto byli naladěni na stejnou vlnu. Původní i nové betonové konstrukce jsme v návrhu doplnili ocelovým zavěšeným schodištěm, botníkem a knihovnou a industriálně laděný interiér pak doplnili elegantními materiály a povrchy na vestavěném i kusovém nábytku – kouřové zrcadlo na digestoři, nerezová dvířka kuchyně, skleněná dvířka a podsvětlené skleněné police knihovny, …

V původním prostorovém uspořádání byla kuchyně umístěna hned za vstupem do bytu z venkovní pavlače. V rámci rekonstrukce jsme toto nevyhovující umístění změnili a nově navržená kuchyně je umístěna na opačné straně dispozice v klidné části bytu a má přímý vstup na balkón. U vstupu je nově prostorné zádveří se šatnou a botníkem a navazuje na komunikační uzel – schodiště. V druhém patře mezonetu je soukromá část – ložnice, koupelna a obývací pokoj s pracovnou.

Vzhledem ke zcela nevyhovujícímu technickému stavu bytu bylo nutné realizovat veškeré rozvody vody, odpadů i elektro nově. Vyměněny musely být i vstupní dveře a okna. Byt je umístěn pod střechou, což mělo za následek přehřívání prostor v létě. V rámci rekonstrukce byla nově rozvedena klimatizace a střešní světlíky byly opatřeny ochrannou fólií.

Vzhledem k atypickému prostoru bytu jsou i veškeré nábytky atypické – vyrobené na míru truhláři.

English text:
An atypical duplex apartment in the Prague quarter Podolí stands out with its ground-plan shape, building structure and the unconventional entrance from the outdoor gallery. Clients approached us with a desire to fully reconstruct the apartment from the early 90's and to adjust its space for maximal usage. In the original layout, the owners didn’t use one of the most beautiful rooms with a balcony due to its position in the apartment, so it only served as a laundry and storage room.

The 98m2 apartment lies on two floors, each floor is 3.3m wide and 14.9m long. The construction of the apartment building is a reinforced concrete frame completed with prefabricated concrete panels. The idea of the design was to clean these original structures and maintain the original rough surface. Concrete columns and ceilings were completed with a concrete screed on the floor. We’re very pleased that the clients weren’t afraid to use concrete surfaces and that all of us were on the same wave from the very beginning. The original and new concrete structures were complemented by a steel hinged staircase, a shoe cabinet and a library. The industrial interior was complemented by elegant materials and surfaces on built-in and piece furniture – a smoke mirror on the fume hood, a stainless steel kitchen door, a glass door and a backlit glass bookshelf.

In the original layout, the kitchen was located just behind the entrance to the apartment from the outdoor gallery. As part of the reconstruction, we changed this unsuitable position, and the newly designed kitchen is located on the opposite side in the quiet part of the apartment with direct access to the balcony. The entrance is now a spacious vestibule with a dressing room and a shoe cabinet, and is connected to the communication node – the staircase. On the second floor of the maisonette lies the private part – the bedroom, the bathroom and the living room with a study.

Due to the completely unsatisfactory technical conditions of the apartment, it was necessary to implement all water, waste and electrical distribution systems. Entrance doors and windows had to be replaced as well. The apartment is located under the building roof, which results in overheating during summer months. As part of the reconstruction, new air conditioning was distributed and roof skylights were provided with a protective foil.

Due to the apartment’s atypical nature, all the furniture is equally atypical and tailor-made.

Autoři projektu

Související projekty

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

Telefon: +420 778 488 084

Email: kancelar@czechdecoteam.cz

Telefon: +420 778 488 084

Email: kancelar@czechdecoteam.cz