Ing. arch. Barbora Mluvková

 „Architekt je pro vás užitečným partnerem od počátečního návrhu až po jeho realizaci. Díky němu se můžete spolehnout, že prostředky na bydlení budou vynaloženy účelně a tak, aby investici zhodnotily nejen po finanční stránce.“

 


Oslovuje mě jednoduchost v mnoha jejích podobách. Ať už jde o nekomplikovaná tvarová řešení v mých realizacích či o přímou cestu k hledání ideálního řešení pro klienta.
Umění naslouchat není fráze, je to nutnost, která má na výsledek mé práce zásadní vliv. Radost z kvalitně odvedené práce je pro mě nejsilnějším zdrojem energie a další inspirací. 
Uznávám důslednost. K zakázkám přistupuji bez předsudků a individuálně. Vždy poskytuji takový servis, s nímž mohu ve výsledku spojit svoje jméno.