Zdeněk Matouš Vainar

Dalejský park

Popis projektu

Volná ruka a nádherný prostor! A důvěra klienta. Co víc si designér může přát :-)