Ing. arch. Miroslav Gebas

Ing. arch. Miroslav Gebas

„…vzájemné porozumění, respekt, pokora a zodpovědnost jsou základem při naší práci. S každým novým konceptem přichází nová energie.”

Hlavní náplní naší práce jsou projekty všech stupňů jak obytných staveb, tak průmyslových, polyfunkčních či sportovních objektů. Zkušenosti máme také s rekonstrukcemi, půdními vestavbami apod. Dalším oborem naší tvorby jsou územní plány měst a obcí. Na základě zkušeností v oboru architektura a urbanismus jsme spolu s dalšími techniky v roce 2002 vytvořili fungující tým specialistů, který vám dokáže pomoci při správném rozhodování v důležitých investicích jak osobních, tak firemních, jakým je stavba objektu rodinného domu, sídla firmy, průmyslové haly nebo jakékoli jiné stavby.

 

 

  • URBANISMUS - územní plány obcí, regulační plány, územní studie, …
  • ARCHITEKTURA - architektonické studie (situace, dispoziční a hmotové řešení staveb, 3D vizualizace, barevné a materiálové řešení interiérů, návrh rozmístění nábytku, apod.) 

STAVEBNÍ A PROFESNÍ PROJEKCE 

  • vypracování kompletní projektové dokumentace
  • průzkumy
  • projektová dokumentace pro územní a stavební povolení
  • realizační projekty
  • projekty pro výběr dodavatele stavby
  • autorské dozory (dohled na realizaci a projektanty, dohled na dodržení projektu, koncepce a designu)
  • dokumentace skutečného provedení staveb