Ing. arch. Martin Poledníček

Ing. arch. Martin Poledníček

Navrhujeme a projektujeme novostavby, rekonstrukce a interiéry. Soustředíme se na podstatu celku, jeho funkčnost, vzhled, ergonomii a detail…

…prostě hledáme tu nejlepší sloučeninu.

Tzn., že hledáme jeho adekvátní formu, která odpovídá místu, účelu, finančním možnostem a dané době. Projekty tvoříme od počátečních skic architektonického návrhu přes projektovou dokumentaci, zařídíme stavební povolení a dohlížíme na stavbu jako autorský dozor.