Ing. arch. Barbora Mluvková

Ing. arch. Barbora Mluvková

 „Architekt je pro vás užitečným partnerem od počátečního návrhu až po jeho realizaci. Díky němu se můžete spolehnout, že prostředky na bydlení budou vynaloženy účelně a tak, aby investici zhodnotily nejen po finanční stránce.“

 


Oslovuje mě jednoduchost v mnoha jejích podobách. Ať už jde o nekomplikovaná tvarová řešení v mých realizacích či o přímou cestu k hledání ideálního řešení pro klienta.
Umění naslouchat není fráze, je to nutnost, která má na výsledek mé práce zásadní vliv. Radost z kvalitně odvedené práce je pro mě nejsilnějším zdrojem energie a další inspirací. 
Uznávám důslednost. K zakázkám přistupuji bez předsudků a individuálně. Vždy poskytuji takový servis, s nímž mohu ve výsledku spojit svoje jméno.